What's New (past 30 days)Headstones

 Thumb   Description   Cemetery   Status   Linked to   Last Modified 
DoThiXinh_2.jpg
DoThiXinh_2.jpg
 
Khu má»™ giòng họ Đỗ     28 Sep 2018
DoThiXinh_1.jpg
DoThiXinh_1.jpg
 
Khu má»™ giòng họ Đỗ     28 Sep 2018
BiaMo_PhanxicoXavieDinhThaiHieu_2.jpg
BiaMo_PhanxicoXavieDinhThaiHieu_2.jpg
 
NghÄ©a Trang Giáo Xứ Vinh Châu     28 Sep 2018
BiaMo_PhanxicoXavieDinhThaiHieu_1.jpg
BiaMo_PhanxicoXavieDinhThaiHieu_1.jpg
 
NghÄ©a Trang Giáo Xứ Vinh Châu     28 Sep 2018
Đỗ Tấn Thận
Đỗ Tấn Thận
 
Khu má»™ giòng họ Đỗ     28 Sep 2018
NguyenThanhTam_NghiLoc_1.jpg
NguyenThanhTam_NghiLoc_1.jpg
 
NghÄ©a Trang Giáo Xứ Vinh Châu     28 Sep 2018
NguyenThanhTam_NghiLoc_2.jpg
NguyenThanhTam_NghiLoc_2.jpg
 
NghÄ©a Trang Giáo Xứ Vinh Châu     28 Sep 2018
DinhThiTrieu_NghiLoc_2.jpg
DinhThiTrieu_NghiLoc_2.jpg
 
NghÄ©a Trang Giáo Xứ Vinh Châu     28 Sep 2018
DinhThiYen_NghiLoc_3.jpg
DinhThiYen_NghiLoc_3.jpg
 
NghÄ©a Trang Giáo Xứ Vinh Châu     28 Sep 2018
DinhThiYen_NghiLoc_2.jpg
DinhThiYen_NghiLoc_2.jpg
 
NghÄ©a Trang Giáo Xứ Vinh Châu     28 Sep 2018

Individuals

 ID   Last Name, Given Name(s)   Born/Christened   Location   Last Modified 
I204 
Đinh Thái Lục (Liên), Phanxicô Xavie 
b. 1926  Nghi Lá»™c, Diá»…n Hạnh, Diá»…n Châu, Nghệ An  7 Oct 2018
I1029 
Nguyá»…n Hoa 
   7 Oct 2018
I1028 
Nguyá»…n Tâm 
   7 Oct 2018
I3859 
Nguyá»…n Thanh Đương (Antôn), Linh Mục 
b. 1940   6 Oct 2018
I3858 
Nguyá»…n Thị HÆ°á»›ng (chết) 
b. 1937   6 Oct 2018
I3825 
Nguyá»…n Thị Hường 
b. 5 Sep 1934  Nghệ An, Việt Nam  6 Oct 2018
I3857 
Nguyá»…n Thanh Hưởng (Phanxicô Xavie) 
b. 1931  Nghi Lá»™c, Diá»…n Châu, Nghệ An  6 Oct 2018
I3856 
Nguyá»…n Hữu Bình 
b. 1928   6 Oct 2018
I3855 
Nguyá»…n Duy Hiêng (Hiển) 
b. 1925   6 Oct 2018
I68 
Đinh Văn Minh 
b. 10 Sep  Bình Giả, Đồng Nai, Việt Nam  6 Oct 2018