Place List


Show largest localities starting with

1 2 A B C F H N Q T U V

Show all places containing:

Show all largest localities (sorted alphabetically)  |  Heat Map

Top 30 largest localities (total places):

Việt Nam (36)
Canada (15)
USA (9)
Nghệ An (5)
Bình Giả (3)
Bà Rịa Vũng Tàu (2)
Quần Thần
Viet Nam (1)
tỉnh Bến Tre (1)
Hà Tĩnh (1)
 
Việt Nam (02/04 Giáp Dần)
Việt Nam (04/08 Ất Sửu)
Việt Nam (06/08 Bính Thìn)
Việt Nam (14/02 Tân Hợi AL)
Việt Nam (17/02 Kỷ Mão)
Việt Nam (18/09 Tân Mão)
Việt Nam (25/07 Tân Mùi)
Việt Nam (26/03 Tân Tỵ)
Việt Nam (26/06 Giáp Thân)
11/01 ÂL
 
18 Jan 1960
1905
29/02 Âm Lịch
Australia
Bệnh viện Bà Rịa
Công Đồng Công Giáo VN vùng Montreal
Viêt Nam (1)
France (1)
Catheral Church (1)
Show top ordered by occurrence