Nguyễn Thị Thủy Hà, Teresa

Nguyễn Thị Thủy Hà, Teresa

Female 30 Jun -

Generations:      Standard    |    Vertical    |    Compact    |    Box    |    Text    |    Ahnentafel    |    Fan Chart    |    Media    |    PDF

 1. Nguyá»…n Thị Thủy Hà, Teresa  
 B: 30 Jun 
 P:  Mỹ Tho, Việt Nam 
 D:  
 P:   
 2. Nguyá»…n Văn Hiền (Benoit), Trưởng Tá»™c Đời Thứ 5 Giòng Họ Nguyá»…n Thanh Phong 
 B: 03 Mar 1927 
 P:   
 M: 10 Oct 1950 
 P:   
 D:  
 P:   
 4. Nguyá»…n Văn Chiêu (Giuse), Trưởng Tá»™c Đời Thứ 4 Giòng Họ Nguyá»…n Thanh Phong 
 B: 7 Jan 1903 
 P:   
 M:  
 P:   
 D: 10 Mar 1998 
 P:  xã Phú An Hòa, Châu Đức, Bến Tre, Việt Nam 
 8. Nguyá»…n Ngọc Long, Trưởng Tá»™c Đời Thứ 3 Giòng Họ Nguyá»…n Thanh Phong  =>
 B: 1875 
 P:   
 M:  
 P:   
 D: 10 Mar 1971 
 P:  Việt Nam (14/02 Tân Hợi AL) 
 9. Đoàn Thị Tám 
 B: 1878 
 P:   
 D: 23 May 1974 
 P:  Việt Nam (02/04 Giáp Dần) 
 5. LÆ°Æ¡ng Duy Cần 
 B: 1909 
 P:   
 D: 26 May 1994 
 P:   
 10.  
   
   
   
   
   
   
 11.  
   
   
   
   
 3. Đỗ Thị Huế (Diệu Nhàn) 
 B: 17 Sep 1932 
 P:   
 D: 9 Aug 2012 
 P:  Ottawa, Ontario, Canada 
 6. Đỗ Tấn Thận 
 B: 1907 
 P:   
 M:  
 P:   
 D: 1933 
 P:   
 12. Đỗ Tấn HÆ°Æ¡i, Trưởng Tá»™c Giòng Họ Đỗ Tấn HÆ°Æ¡i 
   
   
   
   
   
   
 13. unknown Kế 
   
   
   
   
 7. Phan Thị Tiết 
 B: 1910 
 P:   
 D: 11 Feb 2000 
 P:  Mỹ Tho, Việt Nam 
 14. Phan Văn Chánh, Trưởng Tá»™c Giòng Họ Phan Văn Chánh 
 B: 1879 
 P:   
 M:  
 P:   
 D: 1969 
 P:   
 15. Nguyá»…n Thị Bằng