Đinh Thanh Quang, Giuse

Đinh Thanh Quang, Giuse

Male 24 Mar -

Generations:      Standard    |    Vertical    |    Compact    |    Box    |    Text    |    Ahnentafel    |    Fan Chart    |    Media    |    PDF

 1. Đinh Thanh Quang, Giuse 
 B: 24 Mar 
 P:  Bình Giả, PhÆ°á»›c Tuy, Việt Nam 
 D:  
 P:   
 2. Đinh Văn Tràng, Trưởng Tá»™c Đời Thứ 6 Giòng Họ Đinh Bàng 
 B: 30 Aug 1933 
 P:  Nghệ An, Việt Nam 
 M: 27 Dec 1954 
 P:  Nghệ An, Việt Nam 
 D:  
 P:   
 4. Đinh Văn Quy, Trưởng Tá»™c Đời Thứ 5 Giòng Họ Đinh Bàng 
 B: 1899 
 P:  Nghi Lá»™c, Diá»…n Châu, Nghệ An, Việt Nam 
 M:  
 P:   
 D: 11 Dec 1970 
 P:  Bệnh viện Bà Rịa 
 8. Đinh Sâm, Trưởng Tá»™c Đời Thứ 4 Giòng Họ Đinh Bàng  =>
   
   
   
   
   
   
 9.  
   
   
   
   
 5. Nguyá»…n Thị Quế 
   
   
   
   
 10. Nguyá»…n Văn Quế  =>
   
   
   
   
   
   
 11.  
   
   
   
   
 3. Nguyá»…n Thị Hường 
 B: 5 Sep 1934 
 P:  Nghệ An, Việt Nam 
 D:  
 P:   
 6. Nguyá»…n Duy Hiêng (Hinh) 
   
   
   
   
   
   
 12. Nguyá»…n Duy Thân (Hiêng) 
   
   
   
   
   
   
 13. Trần Thị Chất 
   
   
   
   
 7. Đinh Thị Phú 
   
   
   
   
 14. Đinh Chung, Trưởng Tá»™c Giòng Họ Đinh Chung  =>
   
   
   
   
   
   
 15.