Photos


Matches 151 to 200 of 219     » Thumbnails Only    » Slide Show

    «Prev 1 2 3 4 5 Next»

 #   Thumb   Description   Linked to 
151
Phan Thị Tiết
Phan Thị Tiết
 
 
152
Phan Thị Tiết - Đỗ Thị Huế
Phan Thị Tiết - Đỗ Thị Huế
 
 
153
Phan Văn Chánh
Phan Văn Chánh
 
 
154
Phan Văn Chánh
Phan Văn Chánh
 
 
155
Phan Văn Chánh
Phan Văn Chánh
 
 
156
PhanThiDung.jpg
PhanThiDung.jpg
 
 
157
Phanxicô Đinh Văn Tịnh
Phanxicô Đinh Văn Tịnh
 
 
158
PhanxicoLuongTou.jpg
PhanxicoLuongTou.jpg
 
 
159
PhanxicoXavieDinhNho.jpg
PhanxicoXavieDinhNho.jpg
 
 
160
Phạm Mộng Thu
Phạm Mộng Thu
 
 
161
Phạm Mộng Thu
Phạm Mộng Thu
 
 
162
Phạm Thị Mỹ Tiên
Phạm Thị Mỹ Tiên
 
 
163
Sokha La
Sokha La
 
 
164
Stephen Lam
Stephen Lam
 
 
165
Stephen Lam - Tường Vi
Stephen Lam - Tường Vi
 
 
166
TaNganKimHuong.jpg
TaNganKimHuong.jpg
 
 
167
Thiên Lý - Danny
Thiên Lý - Danny
 
 
168
Thu Trâm - Bá Huynh
Thu Trâm - Bá Huynh
 
 
169
Thu Trâm - Thu Trang
Thu Trâm - Thu Trang
 
 
170
TranAnhVu.jpg
TranAnhVu.jpg
 
 
171
TranKimHai.jpg
TranKimHai.jpg
 
 
172
TranKimHoang.jpg
TranKimHoang.jpg
 
 
173
TranThiHoa.jpg
TranThiHoa.jpg
 
 
174
TranThiLai_NghiLoc.jpg
TranThiLai_NghiLoc.jpg
 
 
175
Trần Hữu Cổn
Trần Hữu Cổn
 
 
176
Trần Hương Bình
Trần Hương Bình
 
 
177
Trần Hương Giang
Trần Hương Giang
 
 
178
Trần Hương Giang và Trần Hương Bình
Trần Hương Giang và Trần Hương Bình
 
 
179
VoOngDoTanHuoi.jpg
VoOngDoTanHuoi.jpg
 
 
180
VoOngDoTanHuoi_2.jpg
VoOngDoTanHuoi_2.jpg
 
 
181
VuDucQuang_NghiLoc.jpg
VuDucQuang_NghiLoc.jpg
 
 
182
VuThiLuong_NghiLoc.jpg
VuThiLuong_NghiLoc.jpg
 
 
183
Vũ Thị Cúc
Vũ Thị Cúc
 
 
184
Vũ Thị Kim Tiến
Vũ Thị Kim Tiến
 
 
185
XuanTri.jpg
XuanTri.jpg
 
 
186
Xuân Long - Thiên Lý
Xuân Long - Thiên Lý
 
 
187
Đỗ Tấn Thận
Đỗ Tấn Thận
 
 
188
Đỗ Tấn Thận và Phan Thị Tiết
Đỗ Tấn Thận và Phan Thị Tiết
 
 
189
Đỗ Thị Huế
Đỗ Thị Huế
Qua đời tại bệnh viện Queensway Hospital, Ottawa vào lúc 5:19 sáng ngày 9 tháng 8 năm 2012 (nhằm ngày 22 tháng 6 năm Nhâm Thìn). Hưởng thọ 80 tuổi (17/09/1932 - 09/08/2012)
 
 
190
Đỗ Thị Huế
Đỗ Thị Huế
 
 
191
Đinh Nguyên Nam
Đinh Nguyên Nam
Đinh Nguyên Nam lúc được 2 tháng (06/2005) 
 
192
Đinh Nguyên Nam
Đinh Nguyên Nam
 
 
193
Đinh Nguyễn Quỳnh Mai
Đinh Nguyễn Quỳnh Mai
 
 
194
Đinh Nguyễn Quỳnh Trân
Đinh Nguyễn Quỳnh Trân
 
 
195
Đinh Nguyễn Quỳnh Trân
Đinh Nguyễn Quỳnh Trân
 
 
196
Đinh Quốc Hải
Đinh Quốc Hải
 
 
197
Đinh Thanh Quang
Đinh Thanh Quang
 
 
198
Đinh Thanh Quang
Đinh Thanh Quang
 
 
199
Đinh Thanh Sơn
Đinh Thanh Sơn
Linh mục Gioan Baotixita Đinh Thanh SÆ¡n nhân ká»· niệm 25 năm lãnh nhận Thiên chức Linh Mục (06/1987-06/2012) 
 
200
Đinh Thái Lục (Liên)
Đinh Thái Lục (Liên)
 
 

    «Prev 1 2 3 4 5 Next»