Nguyễn Thị Thủy Hà, Teresa

Nguyễn Thị Thủy Hà, Teresa

Female 30 Jun -

Generations:      Standard    |    Vertical    |    Compact    |    Box    |    Text    |    Ahnentafel    |    Fan Chart    |    Media    |    PDF

Generation: 1

 1. 1.  Nguyá»…n Thị Thủy Hà, Teresa Nguyá»…n Thị Thủy Hà, Teresa was born 30 Jun, Mỹ Tho, Việt Nam (daughter of Nguyá»…n Văn Hiền (Benoit), Trưởng Tá»™c Đời Thứ 5 Giòng Họ Nguyá»…n Thanh Phong and Đỗ Thị Huế (Diệu Nhàn)).

  Thị married Đinh Thanh Quang, Giuse 07 Oct 2000, Montreal, Quebec, Canada. Thanh (son of Đinh Văn Tràng, Trưởng Tộc Đời Thứ 6 Giòng Họ Đinh Bàng and Nguyễn Thị Hường) was born 24 Mar, Bình Giả, Phước Tuy, Việt Nam. [Group Sheet]

  Children:
  1. Đinh Nguyễn Thanh Thủy, Jane was born 02 Jul 2001, Ottawa, Ontario, Canada.
  2. Đinh Nguyên Nam, Augustine was born 14 Apr 2005, Ottawa, Ontario, Canada.

Generation: 2

 1. 2.  Nguyá»…n Văn Hiền (Benoit), Trưởng Tá»™c Đời Thứ 5 Giòng Họ Nguyá»…n Thanh PhongNguyá»…n Văn Hiền (Benoit), Trưởng Tá»™c Đời Thứ 5 Giòng Họ Nguyá»…n Thanh Phong was born 03 Mar 1927 (son of Nguyá»…n Văn Chiêu (Giuse), Trưởng Tá»™c Đời Thứ 4 Giòng Họ Nguyá»…n Thanh Phong and LÆ°Æ¡ng Duy Cần).

  Văn married Đỗ Thị Huế (Diệu Nhàn) 10 Oct 1950. Thị (daughter of Đỗ Tấn Thận and Phan Thị Tiết) was born 17 Sep 1932; died 9 Aug 2012, Ottawa, Ontario, Canada; was buried 10 Aug 2012, Ottawa, Ontario, Canada. [Group Sheet]


 2. 3.  Äá»— Thị Huế (Diệu Nhàn)Đỗ Thị Huế (Diệu Nhàn) was born 17 Sep 1932 (daughter of Đỗ Tấn Thận and Phan Thị Tiết); died 9 Aug 2012, Ottawa, Ontario, Canada; was buried 10 Aug 2012, Ottawa, Ontario, Canada.
  Children:
  1. Nguyễn Thị Thủy Tiên was born 07 Sep, Mỹ Tho, Việt Nam.
  2. Nguyễn Bá Duy was born 15 Mar, Mỹ Tho, Việt Nam.
  3. Nguyễn Bá Triều was born 25 Jan, Mỹ Tho, Việt Nam.
  4. Nguyễn Bá Điền was born 22 Dec, Mỹ Tho, Việt Nam.
  5. Nguyễn Bá Thọ was born 24 Mar, Sàigòn, Việt Nam.
  6. Nguyễn Bá Phú was born 26 Sep, Việt Nam.
  7. 1. Nguyễn Thị Thủy Hà, Teresa was born 30 Jun, Mỹ Tho, Việt Nam.
  8. Nguyễn Bá Quý was born 17 Mar, Sàigòn, Việt Nam.


Generation: 3

 1. 4.  Nguyá»…n Văn Chiêu (Giuse), Trưởng Tá»™c Đời Thứ 4 Giòng Họ Nguyá»…n Thanh Phong was born 7 Jan 1903 (son of Nguyá»…n Ngọc Long, Trưởng Tá»™c Đời Thứ 3 Giòng Họ Nguyá»…n Thanh Phong and Đoàn Thị Tám); died 10 Mar 1998, xã Phú An Hòa, Châu Đức, Bến Tre, Việt Nam.

  Văn married Lương Duy Cần. Duy was born 1909; died 26 May 1994. [Group Sheet]


 2. 5.  LÆ°Æ¡ng Duy Cần was born 1909; died 26 May 1994.
  Children:
  1. 2. Nguyễn Văn Hiền (Benoit), Trưởng Tộc Đời Thứ 5 Giòng Họ Nguyễn Thanh Phong was born 03 Mar 1927.
  2. Nguyễn Ngọc Chánh (Charles) was born 1928; died 2 Feb 2014, Hospital, France.
  3. Nguyễn Ngọc Thanh (Denis) was born 1930; died 10 May 1998, Bến Tre, Việt Nam.
  4. Nguyễn Thị Tuyết (Alice)
  5. Nguyễn Thị Nghĩa (Catherine) died 2009, Saigon, Viet Nam.
  6. Nguyễn Ngọc Trọng (Raymond)
  7. Nguyễn Văn Tâm (Roger)
  8. Nguyễn Văn Nguyện (Marcel)

 3. 6.  Äá»— Tấn ThậnĐỗ Tấn Thận was born 1907 (son of Đỗ Tấn HÆ°Æ¡i, Trưởng Tá»™c Giòng Họ Đỗ Tấn HÆ°Æ¡i and unknown Kế); died 1933.

  Tấn married Phan Thị Tiết. Thị (daughter of Phan Văn Chánh, Trưởng Tộc Giòng Họ Phan Văn Chánh and Nguyễn Thị Bằng) was born 1910; died 11 Feb 2000, Mỹ Tho, Việt Nam. [Group Sheet]


 4. 7.  Phan Thị TiếtPhan Thị Tiết was born 1910 (daughter of Phan Văn Chánh, Trưởng Tá»™c Giòng Họ Phan Văn Chánh and Nguyá»…n Thị Bằng); died 11 Feb 2000, Mỹ Tho, Việt Nam.
  Children:
  1. Đỗ Mân (mất sớm)
  2. 3. Đỗ Thị Huế (Diệu Nhàn) was born 17 Sep 1932; died 9 Aug 2012, Ottawa, Ontario, Canada; was buried 10 Aug 2012, Ottawa, Ontario, Canada.


Generation: 4

 1. 8.  Nguyá»…n Ngọc Long, Trưởng Tá»™c Đời Thứ 3 Giòng Họ Nguyá»…n Thanh Phong was born 1875 (son of Nguyá»…n Văn Hạp (Tám Táng), Trưởng Tá»™c Đời Thứ 2 Giòng Họ Nguyá»…n Thanh Phong and Trần Thị Ngân); died 10 Mar 1971, Việt Nam (14/02 Tân Hợi AL).

  Ngọc married Đoàn Thị Tám. Thị was born 1878; died 23 May 1974, Việt Nam (02/04 Giáp Dần). [Group Sheet]


 2. 9.  Äoàn Thị Tám was born 1878; died 23 May 1974, Việt Nam (02/04 Giáp Dần).
  Children:
  1. Nguyễn Thị Chắc
  2. 4. Nguyễn Văn Chiêu (Giuse), Trưởng Tộc Đời Thứ 4 Giòng Họ Nguyễn Thanh Phong was born 7 Jan 1903; died 10 Mar 1998, xã Phú An Hòa, Châu Đức, Bến Tre, Việt Nam.
  3. Nguyễn Ngọc Dinh was born 1904; died 19 Sep 1985, Việt Nam (04/08 Ất Sửu).
  4. Nguyễn Thị Năm
  5. Nguyễn Ngọc Phát
  6. Nguyễn Thị Bảy (Tiệm)
  7. Nguyễn Ngọc Tám (mất sớm)
  8. Nguyễn Ngọc Lắm

 3. 12.  Äá»— Tấn HÆ°Æ¡i, Trưởng Tá»™c Giòng Họ Đỗ Tấn HÆ°Æ¡iĐỗ Tấn HÆ°Æ¡i, Trưởng Tá»™c Giòng Họ Đỗ Tấn HÆ°Æ¡i

  Tấn married unknown Kế. [Group Sheet]


 4. 13.  unknown Kếunknown Kế
  Children:
  1. Đỗ Văn Hai
  2. Đỗ Thị Huyện
  3. Đỗ Thị Độ
  4. Đỗ Thị Anh
  5. 6. Đỗ Tấn Thận was born 1907; died 1933.
  6. Đỗ Tấn Chung
  7. Đỗ Tấn Chí
  8. Đỗ Tấn Trọng (Quì) was born 1915; died 31 Mar 1984, 29/02 Âm Lịch.
  9. Đỗ Tấn Tông was born 1917; died 17 Dec 2000.
  10. Đỗ Thị Xinh was born 1922; died 21 Jul 1949.

 5. 14.  Phan Văn Chánh, Trưởng Tá»™c Giòng Họ Phan Văn ChánhPhan Văn Chánh, Trưởng Tá»™c Giòng Họ Phan Văn Chánh was born 1879; died 1969.

  Văn married Nguyễn Thị Bằng. [Group Sheet]


 6. 15.  Nguyá»…n Thị Bằng
  Children:
  1. Phan unknown (chết)
  2. Phan Văn Chiêu
  3. Phan Thị Nga
  4. Phan unknown (chết)
  5. Phan Thị Trinh
  6. 7. Phan Thị Tiết was born 1910; died 11 Feb 2000, Mỹ Tho, Việt Nam.
  7. Phan Thị Hạnh
  8. Phan Thị Dung was born 1916; died 2004.
  9. Phan Thị Nhạn
  10. Phan Thị Nho
  11. Phan Thế Khải